Изменение на Общ устройствен план на ПИ №134,016 в землище на гр. Якоруда, м. „Белмекен“

Изменение на Общ устройствен план на ПИ № 134,016 в Землище на гр. Якоруда, м. „Белмекен