Публично състезание с предмет: СМР на обект: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ V-479, кв. 23А, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда“

Решение- 08.11.19г.

Обявление-08.11.19г.

Документация – 08.11.19г.

Прил. 1 – Техническа спецификация – 08.11.19г.

Образци за попълване – 08.11.19г.

ЕЕДОП – 08.11.19г.

Проект на Договор – 08.11.19г.

Технически проект – 08.11.19г.

Протокол 1-05.12.2019г.

Съобщение за отверяне на цени-05.12.2019г.

Протокол 2 – 16.12.19г.

Доклад – 16.12.19г.

Решение за избор на изпълнител – 16.12.19г.

Договор – 10.02.20г.

Обявление за възложена поръчка – 10.02.20г.

Анекс – 02.06.2020г.

Обявление за приключване на договор – 02.06.2020г.