Заповед за определяне на санитарно-охранителна зона около водовземно съоръжение -Сондаж № С-10 от находище на минерална вода “ Якоруда“ ,гр.Якоруда

Заповед за определяне на санитарно-охранителна зона