Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки относно изменения и допълнения на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за Местни такси и цени на услуги