Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за Местни такси и цени на услуги