Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки относно изменения и допълнения на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

Покана и предложение за изменение и допълнение на НОАМТЦУ предоставяни от община Якоруда

Докладна за изменение и допълнение на НОАМТЦУ предоставяни от община Якоруда