Заповед № 10 за провеждане на търг

Заповед № 10 от 17.01.2020 год за провеждане на търг