Обява за прием на заявления за издаване и подмяна на лични документи чрез посещение от мобилен екип в община Якоруда

Обява за прием на заявления за издаване и подмяна на лични документи