Съобщение относно последни промени в Закона за местните данъци и такси

Съобщение