Справка за постъпили предложения за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци и такси

Справка за постъпили предложения за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци и такси