Международен ден за безопасен интернет

      На 11 февруари  светът отбеляза международния Ден за безопасен интернет като израз на загрижеността за безопасността на децата в дигиталния свят. „Заедно за по-добър интернет“ е основното мото на инициативата.

   МКБППМН към община Якоруда  изготви брошури и ги предостави на учениците от четвъртите класове на СУ „Св.св. Кирил и Методий“- гр. Якоруда.

8.02. (1)  08.02 (1)