Образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ

1. Заповед_РД46-90_26022016

2. Заявление_37и_ал5_ЗСПЗЗ

3. Приложение_2

4. Заповед_изменение_РД 46-55_2019

5. Приложение_1_коригиран_2019