Списък на ПМЛ от ОПФ на територията на Община Якоруда за общо ползване за 2020

Списък на ПМЛ от ОПФ на територията на Община Якоруда за общо ползване за 2020