Списък на ПМЛ от ОПФ на територията на Община Якоруда за индивидуално ползване за 2020

Списък на ПМЛ от ОПФ на територията на Община Якоруда за индивидуално ползване за 2020