Предложение за отпускане на финансова подкрепа за подпомагане на нуждаещите се хора с увредено зрение- качено на 05.03.2020год.

Предложение за отпускане на финансова подкрепа за подпомагане на нуждаещите се хора с увредено зрение