Протокол от общо събрание на Регионално сдружение управление на отпадъците за регион Разлог

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение управление на отпадъците за регион Разлог