Предложение за кандидатстване на Община Якоруда с проектно предложение Повишаване на енергийната ефективност на Община Якоруда чрез подмяна на уличното осветление със светодиодно LED- качено на 11.03.2020год.

Предложение за кандидатстване на Община Якоруда