Заповед № РД-01-124/13.03.2020год от Министерство на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България

Заповед № РД-01-124 от 13.03.2010 год.