Заповед № 55/13.03.2020год. от Кмета на Община Якоруда за забрана провеждането на масови мероприятия на територията на Община Якоруда

Заповед № 55 от 13.03.2020 год.