Дневен ред на заседание на Общински съвет на 19.03.2020год.

Дневен ред от 19.03.2020 г.