Заповед относно свикване на Общински кризисен щаб на Община Якоруда за превенция на коронавируса COVID-19

Заповед 50-1/ 08.03.2020/