Заповед № 57 от 18.03.2020г. за забрана на лица, намиращи се на територията на Община Якоруда, работили в град Банско и членовете на техните семейства, да напускат домовете си в 14/ четиринадесет/ дневен срок, считано от 18.03.2020год.

Заповед 57

Декларация