Заповед № 59/21.03.2020год. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Якоруда

Заповед № 59 от 21.03.2020год. 001