Заповед за забрана на пашуването на дребни и едри селскостопански животни в полските райони от селскостопанския фонд на гр. Якоруда

Заповед за забрана на пашуването