Заповед № 84 за провеждане на търг

Заповед № 84 от 27.05.2020 г. за провеждане на търг