Проекто-решение за отчет на бюджета на Община Якоруда за 2019 г.

Проекто-решение за отчет на бюджета на Община Якоруда за 2019 г.– качено на 01.06.2020 г.