Спортни игри и състезания с велосипеди в двора на училище „Св. св. Кирил и Методий“

Спортни игри и състезания с велосипеди в двора на училище „Св. св. Кирил и Методий“.велосипеди2         велосипеди3