Заповед № 101 от 18.06.2020 г. отменяне на Заповед № 55 /13.03.2020 г. и Заповед № 88 / 04.06.2020 г. на Кмета на община Якоруда

Заповед  № 101 от 18.06.2020 г. за отменяне на Заповед № 55  и № 88 на Кмета на община Якоруда