Заповед №117/ 09.07.2020 г. на Кмета на Община Якоруда

Заповед № 117 от 09.07. 2020 г.