РЕГИСТЪРИ 2020 Г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП 2020

Р Е Г И С Т Ъ Р – търпими строежи 2020

Р Е Г И С Т Ъ Р – одобрени ПУП 2020

РЕГИСТЪР-УДОСТ.-ВЪВЕЖДАНЕ-В-ЕКСПЛОАТАЦИЯ-2020