Информация и необходими документи за набиране на преброители за Преброяване 2021год.

Заповед

Информация за обработка на лични данни

Указания

Автобиография

Заявление

Преброители-Контрольори-Якоруда-2021 год.