Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2020 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2020 г.