Заповед за определяне границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата за 2021година

Заповед за определяне границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата за 2021година