Удължаване на срока за набиране на преброители и контрольори до 16 ноември 2020 г.

Удължаване на срока за набиране на преброители и контрольори до 16 ноември 2020 г.