Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Якоруда

Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни