До жителите на община Якоруда

До жителите на община Якоруда