Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разлог

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разлог