Обява за осигуряване на безплатна услуга „топъл обяд“ на територията на община Якоруда

Обява