Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост – 2021 год.

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост – 2021 год.– качена на 10.12.2020 г.