Заповед № 13 на Кмета на община Якоруда за частично бедствено положение на територията на кметство Черна Места

Заповед № 13 от 13.01.2021 г.