Заповед № 14 на Кмета на община Якоруда за обявяване на частично бедствено положение на територията на кметство село Юруково

Заповед № 14 от 12.01.2021