Заповед № 15 на Кмета на община Якоруда за обявяване ва частично бедствено положение на територията на кметство с. Бел Камен

Заповед № 15 от 12.01.2021