Докладна записка относно изменение на Правилника за олганизацията и дейността на ОбС

Докладна записка относно изменение на Правилника за олганизацията и дейността на ОбС– качено на 22.01.2021 г.