Покана за предложения,мнения и препоръки относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС

Покана за предложения,мнения и препоръки относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС