Справка за постъпили предложения относно изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза

Справка за постъпили предложения относно изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза