Решение № 19 от Протокол № ОбС-01/12.02.2021год. относно приемане на Декларация с която се осъжда клеветническа кампания

Решение № 19