Обявление за набиране на персонал за предоставяне на услуги по проект „Патронажна грижа + в община Якоруда“

Обява за набиране на домашни помощници

Заявление от кандидат за асистент

Декларация асистент