Обява за набиране на потребители на социални услуги по Проект „Патронажна грижа + в община Якоруда“

Обява за набиране на потребители 

Заявление от кандидат за потребител