Заповед № 87 от 30.03.2021 г. за неучебни дни за всички училища на територията на Община Якоруда

Заповед № 87 от 30.03.2021 г.