Община Якоруда стартира ремонта на Обществената минерална баня по проект „Mineral paths: Vacation and Nature in a blink“

    На 14.04.2021 г. в гр. Якоруда започнаха ремонтните дейности по сградата на Обществената минерална баня по проект „Минерални пътеки – Ваканция и природа в едно намигване“. Финансирането на проекта се осъществява по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-a Greece-Bulgaria. Стойността на Договора за строителство е 254 082,58 лв. Изпълнител на строително – монтажните работи е „Билдинг Компани ЕООД“ – с. Дъбница, общ. Гърмен. Срокът за изпълнение на обекта е 180 дни. Партньори по проекта са община Мики – Гърция, община Якоруда, ЮЗУ „Неофит Рилски“, община Минерални Бани и сдружение „Съвремие“ – гр. Сандански. В рамките на проекта се предвижда ремонт на сградите на баните с минерална вода в Якоруда, Минерални бани и Мики, разработване на туристически маршрути и популяризиране на дестинациите с цел да се привлекат туристи и инвеститори в сферата на туризма и съпътстващите услуги.

Clipboard04       20210414_100852_                                                                  20210414_101012_